Velkommen til Indre Mission i Holstebro

Vi er et fællesskab af børn, unge, familier, voksne og ældre, som jævnligt mødes i missionshuset Elim for at dele vores liv og tro på Jesus Kristus. Gennem ord og handling vil vi vise, hvem Jesus er.

Vi er en del af Indre Mission, som ønsker at sprede Bibelens budskab om Guds frelse til alle mennesker og er et folkekirkeligt arbejde.

Vi har adskillige klubber og aktiviteter, som er en del af det større fællesskab i Elim. Hvis du vil vide mere om de forskellige tilbud, er du velkommen til at kontakte de kontaktpersoner, der er tilknyttede.

Vi ønsker at være et fællesskab, der favner den enkelte, og hvor der er plads til de forskelligheder, vi hver især har.

Kom og vær med - du er hjertelig velkommen!


Det nye Elimblad er kommet!

I det nye Elimblad kan du blandt andet læse om Mande-Tapas, sidste nyt fra bestyrelsen og selvfølgelig programmet for foråret 2020.

Læs det nye Elimblad her.


Åndehul

Åndehul er for unge mellem 18-25 år, som har haft en svær opvækst.

Åndehul er et sted, hvor man kan mødes med andre, som har haft samme opvækst. Et sted hvor man kan møde en gensidig forståelse, uden det måske bliver italesat. Et sted hvor man kan slappe af fra hverdagens forventninger. 

Læs mere om Åndehul her.


Café Elim

Café Elim er en café for unge mellem 18-30 år, som har eller har haft psykiske udfordringer.

Café Elim skal gerne være deltagernes dagligstue; et sted, hvor der hygges med at spille spil, strikke til nødhjælp, tegne, lave mad, lave træting eller slappe af i welnesshjørnet.

Café Elim er deltagernes café, så vi hjælper hinanden, og du er meget velkommen til at komme med idéer til aktiviteter. Her er ingen krav eller mål, der skal nås. Vi vil have fokus på det, deltagerne kan. Der vil hver gang være formiddagskaffe og frokost.

Læs mere om Café Elim her.


Program for efteråret 2019

Du kan se Elimbladet for efteråret 2019 her.

I bladet kan du bl.a. læse nyt fra Elims medarbejder - Rut, og en boganmeldelse af Børge.


Lyt til taler fra IM-møder

Du kan nu lytte til nogle af de taler, der har været i Elim siden maj 2016 ved at gå ind under "Arkiv - Lydfiler" - eller ved at klikke her.


Kommende aktiviteter

Klik på mødet og få flere oplysninger.

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro