Velkommen til Indre Mission i Holstebro

Vi er et fællesskab af børn, unge, familier, voksne og ældre, som jævnligt mødes i missionshuset Elim for at dele vores liv og tro på Jesus Kristus. Gennem ord og handling vil vi vise, hvem Jesus er.

Vi er en del af Indre Mission, som ønsker at sprede Bibelens budskab om Guds frelse til alle mennesker og er et folkekirkeligt arbejde.

Vi har adskillige klubber og aktiviteter, som er en del af det større fællesskab i Elim. Hvis du vil vide mere om de forskellige tilbud, er du velkommen til at kontakte de kontaktpersoner, der er tilknyttede.

Vi ønsker at være et fællesskab, der favner den enkelte, og hvor der er plads til de forskelligheder, vi hver især har.

Kom og vær med - du er hjertelig velkommen!


Det nye Elimblad er kommet!

I det nye Elimblad kan du blandt andet læse om alle de nye tiltag, der er begyndt at starte op i Elim.

Læs det nye Elimblad her.


Kom med på Elimlejr 2019!

Elimlejren er åben for alle, og i år er temaet for lejren "Tro mod din personlighed". Der vil være oplæg af psykoterapeut Steen Palmqvist, og der vil blive tid til hygge og snakke med hinanden på lejren.

Lejren afholdes den 13.-14. september på Remmerstrandlejren.

Se programmet for lejren her.


Åndehul

Åndehul er for unge mellem 18-25 år, som har haft en svær opvækst.

Åndehul er et sted, hvor man kan mødes med andre, som har haft samme opvækst. Et sted hvor man kan møde en gensidig forståelse, uden det måske bliver italesat. Et sted hvor man kan slappe af fra hverdagens forventninger. 

Læs mere om Åndehul her.


Program for foråret 2019

Du kan se Elimbladet for foråret 2019 her.

I bladet kan du bl.a. læse en artikel om Guldalderklubben og en præsentation af vores nye projektmedarbejder, Rut.


Lyt til taler fra IM-møder

Du kan nu lytte til nogle af de taler, der har været i Elim siden maj 2016 ved at gå ind under "Arkiv - Lydfiler" - eller ved at klikke her.


Kommende aktiviteter

Klik på mødet og få flere oplysninger.

Bibelord fra JesusNet

  • Formand
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro