Åndehul

Åndehul er for unge mellem 18-25 år, som har haft en svær opvækst.
Man kan ikke selv være i misbrug eller påvirket, når man kommer i Åndehul.
Man behøver ikke at bo i Holstebro for at være med, alle er velkommen. 

Hvad er Åndehul?
Åndehul er et sted, hvor man kan mødes med andre, som har haft samme opvækst. Et sted hvor man kan møde en gensidig forståelse, uden det måske bliver italesat. Et sted hvor man kan slappe af fra hverdagens forventninger. 

Åndehul er ikke et behandlingssted eller forløb, men et sted hvor man kan mødes, lave mad sammen, hygger med spil, nogle gange vil der være temaaften f.eks. om selvværd eller andet, deltagerne kan ønske sig.

Aftenens forløb
Kl. 17:00: Tjek in/icebraker

Derefter vil følgende ske:
Vi laver aftensmad
Vi spiser aftensmad
Vi rydder op efter aftensmad
Fællesaktivitet
Kaffe
Afslutning (her synger vi den samme sang hver gang og beder fadervor - det er frivilligt, om man vil deltage)

Pris
Det er gratis at deltage. 

For at have rolige og trygge rammer er det nødvendigt, at du tilmelder dig fra gang til gang, så vi ved, at du kommer. Dette gøres ved at ringe eller skrive en sms til Rut Elmholdt.   

Kontaktoplysninger
Vi kender til TUBA, så får du brug for behandling, kan vi hjælpe dig med at komme i kontakt med TUBA.

Kontakt: Rut Elmholdt: 2275 8750.

Sted: Danmarksgade 16, 7500 Holstebro.

Se mere her

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro