Lydfiler

Her kan du høre nogle af talerne fra de seneste IM-møder.

 

Onsdag 18. maj 2016
Emne: "Frimodighed" v/ sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg

Mandag 23. maj 2016
Emne: "Gennemgang af Paulus' brev til Filemon" v/ Christian Poulsen, Herning

Onsdag 1. juni 2016
Emne: "Bøn" v/ Jørgen Vindum Sand, Hammerum

Mandag 15. august 2016
Emne: "Paulus, udrustet med vilje og handlekraft"
v/ præst Ove Arensbach, Holstebro 

Onsdag 24. august 2016
Emne: "Jesus er Kristus, den levende Guds Søn - spot på Paulus"
v/ landssekretær i ELN Brian Christensen, Holstebro.

Onsdag 7. september 2016
Emne: "Skal kristne slagte geder på altanen?"
v/ sognepræst Simon Møller Olesen, Borris og Faster
 

Søndag 25. september 2016
Emne: "Frit løb"
v/ generalsekretær Jens Medom Madsen

Onsdag 26. oktober 2016
Emne: "For at I skal vide - om frelsesvished"
v/ sognepræst Bo Knudsen, Herning

Onsdag 9. november 2016
Emne: "Du er elsket"
v/ sognepræst Isak Holm

Onsdag 16. november 2016
Emne: "Guds vilje med Israel og os"
Bibelkursus v/ generalsekretær i Ordet og Israel, Ole Andersen, Hillerød

Onsdag 17. november 2016
Emne: "Guds vilje med Israel og os"
Bibelkursus v/ generalsekretær i Ordet og Israel, Ole Andersen, Hillerød

Mandag 21. november 2016 (Bemærk: Lyden er ikke så høj)
Emne: "Adventsaften"
v/ sognepræst Erik Ladegaard

Onsdag 14. december 2016
Emne: "Tog Lukas fejl?". Om juleevangeliet og statholderen Kvirinius
v/ lektor og cand. teol. på MF Carsten Vang, Århus

Onsdag 8. februar 2017
Emne: "Selvrealisation og ydmyghed midt i en missionstid"
v/ generalsekretær i IM Jens Medom Madsen, Fredericia

Onsdag 22. februar 2017 - ELIM OPEN
Emne: "Ordet - troen - nåden ALENE"
v/ voluntør i IM Filip Bangura Fyhn, Grindsted

Søndag 12. marts 2017 - KREDSMØDE
Emne: "Mødet ved milepælen"
v/ pastor Kurt Hjemdal, Norge

Mandag 13. marts 2017 - KREDSMØDE
Emne: "Tid til opbrud"
v/ pastor Kurt Hjemdal, Norge

Mandag 20. marts 2017
Emne: "Et bibelsk blik i brønden"
v/ præst Morten Moutitzen, Vinding-Vind

Onsdag 29. marts 2017
Emne: "Jesu personlighedstræk"
v/ Lektor på KG Erik Dahl, Lem

Onsdag 19. april 2017
Emne: "Luther udenfor citat" - noget om Luther, som vi ikke ved
v/ professor på MF Kurt E. Larsen, Århus

Onsdag 10. maj 2017
Emne: "Vigtige kerneværdier"
v/ ungdomskonsulent i IMU Daniel Præstholm, Grindsted

Onsdag 31. maj 2017
Emne: "Præsten og ateisten i duel: Findes Gud? Er Bibelen troværdig?"
Debat om tro mellem to forfattere til bogen "De overbeviste" 
Debat mellem Henrik Højlund og Carsten Andersen
 

Onsdag 14. juni 2017
Emne: ""Blodet som randt" Hvorfor kræver synd offer? Hvorfor skulle Jesus ofres? Og hvorfor er der så meget tale om blod?
v/ sognepræst Jan Mortensen, Kolding
 

Onsdag 16. august 2017
Andagt v/ missionær Heri Elltør, Aulum 

Onsdag 30. august 2017
Emne: ”Fadervor – bøn eller remse?”
v/ ungdomskonsulent i IMU Filip Torp Kildeholm, Århus

Onsdag 8. november 2017
Bibelkursus med LM i Elim
Emne: "Han gør alting nyt - om tegnene, Jesu genkomst og den nye jord"
v/ forkynder i IM Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
1. del: "Løft jeres hoved - om tegnene" (gennemgang af Matt 24)
2. del: "Opstandelse og bortrykkelse"

Hermed link til powerpoint: http://www.genkomst.dk/powerpoints-ved-moeder/

Onsdag 9. november 2017
Bibelkursus med LM i Elim
Denne optagelse er desværre beskadiget, og kan derfor ikke bruges

Onsdag 15. november 2017
v/ bibelskolelærer i Tanzania Brian Bjørn Nielsen
 

Mandag 20. november 2017
Emne: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple
- hvad betyder det?"
v/ sognepræst Poul Nyborg, Dejbjerg og Skjern

Onsdag 29. november 2017
Emne: ”Nådemidlerne ifølge Luther: NADVER”
v/ cand.theol. og ydremissionær Arne Holmgaard, Promissio

Mandag 11. december 2017
Julehygge

Onsdag 13. december 2017
Emne: ”Nådemidlerne ifølge Luther: DÅB”
v/ tidl. sognepræst Christian Poulsen, Herning.

Onsdag 24. januar 2018
Emne: "Jesus og os syndere" v/ sømandsmissionær 
Jørgen Knudsen, Mårslet.

Onsdag 31. januar 2018
Emne: "Salige vished" v/ fritidsforkyn
der Simon Nielsen, Hvide Sande

Onsdag 14. februar 2018
Emne: "Gud og tidsånden - at fastholde kristendommens sandhed i en tid præget af relativisme" v/ Brian Christensen, præst i Lemvig Bykirke
.

Mandag 19. februar 2018
Emne: 
"Fred med Gud" v/ missionær Christian Peter Olesen, Ejstrupholm

Onsdag 28. februar 2018
Emne: 
"Lignelsen om de to fortabte sønners far, Luk. 15, 11-32" v/sognepræst Flemming H. Møller, Sædding

Mandag 19. marts 2018
Emne: 
"Når troen udfordres af vores livssituation" v/ sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk.

Onsdag 11. april 2016
Emne: "Frigjort til at tjene som barn" (johs. 8,30-36)
v/pastor emeritus Tommy Fuglsang, Struer.

Mandag 15. maj 2018
Emne: "Har du evigt liv?" v/præst i valgmenigheden i Ølgod, Flemming Mose Lauridsen.

Onsdag 30. maj 2018
Emne: 
"Hvad er ligheden mellem det kristne fællesskab og en cykel?" (1. kor. 10-12) v/præst Søren Overby, Herning Bykirke.

Onsdag 13. juni 2018
Emne: "Åndens gaver - den enkeltes opgave til gavn og glæde for andre. At se og anvende Guds åndsudrustning i Holstebro og omegn" (1. Kor. 12 og 13) v/ samfundskonsulent Brian Madsen


Onsdag 24. oktober 2018
Emne: "Sendt i kærlighed" v/ Niels Hankelbjerg Mortensen, Landsleder IMU 

Onsdag 7. november 2018
Emne: IM-møde: ”Guds folks vandring mod det forjættede land, set i lyset af Alle Helgens Dag” v/præst og missionærprovst Thomas Kristensen, Hvide Sande

Mandag 19. november 2018
Emne: "Hvad hindrer Guds ord?" v/pastor emeritus Jørgen Pedersen, Skjern

Onsdag 16. januar 2019
Emne: "Pagterne med Abraham og Moses" v/generalsekretær i KFS Christian Rasmussen

Onsdag 30. januar 2019
Emne: "Medvandring" v/ungdomskonsulent Nikolai Meyer Olesen, Holstebro

Onsdag 27. februar 2019
Emne: "Skam - et temamøde" v/ psykolog Krista Korsholm Bojesen, Hesselager (Bemærk - lyden er desværre meget lav)

Mandag 18. marts
Emne: "Jesus - lam og løve" v/missionær og seniorkoordinator Bjarne Hvidbjerg, Tirstrup

Onsdag 27. marts 2019
Emne: "Hvad mener Jesus, når han siger: "Omvend jerog tro på evangeliet"? - med udgangspunkt i GT" v/sognepræst Christoffer Grøndahl Svinth Olesen, Timring

Onsdag 12. juni 2019
Emne: "Jonas' bog - en ulydig profet og en nådig Gud" v/ELM-konsulent Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted

Bibelord fra JesusNet

  • Formand
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro