Lydfiler

Her kan du høre nogle af talerne fra de seneste IM-møder.

Onsdag 24. januar 2018
Emne: "Jesus og os syndere" v/ sømandsmissionær 
Jørgen Knudsen, Mårslet.

Onsdag 31. januar 2018
Emne: "Salige vished" v/ fritidsforkyn
der Simon Nielsen, Hvide Sande

Onsdag 14. februar 2018
Emne: "Gud og tidsånden - at fastholde kristendommens sandhed i en tid præget af relativisme" v/ Brian Christensen, præst i Lemvig Bykirke
.

Mandag 19. februar 2018
Emne: 
"Fred med Gud" v/ missionær Christian Peter Olesen, Ejstrupholm

Onsdag 28. februar 2018
Emne: 
"Lignelsen om de to fortabte sønners far, Luk. 15, 11-32" v/sognepræst Flemming H. Møller, Sædding

Mandag 19. marts 2018
Emne: 
"Når troen udfordres af vores livssituation" v/ sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk.

Onsdag 11. april 2016
Emne: "Frigjort til at tjene som barn" (johs. 8,30-36)
v/pastor emeritus Tommy Fuglsang, Struer.

Mandag 15. maj 2018
Emne: "Har du evigt liv?" v/præst i valgmenigheden i Ølgod, Flemming Mose Lauridsen.

Onsdag 30. maj 2018
Emne: 
"Hvad er ligheden mellem det kristne fællesskab og en cykel?" (1. kor. 10-12) v/præst Søren Overby, Herning Bykirke.

Onsdag 13. juni 2018
Emne: "Åndens gaver - den enkeltes opgave til gavn og glæde for andre. At se og anvende Guds åndsudrustning i Holstebro og omegn" (1. Kor. 12 og 13) v/ samfundskonsulent Brian Madsen


Onsdag 24. oktober 2018
Emne: "Sendt i kærlighed" v/ Niels Hankelbjerg Mortensen, Landsleder IMU 

Onsdag 7. november 2018
Emne: IM-møde: ”Guds folks vandring mod det forjættede land, set i lyset af Alle Helgens Dag” v/præst og missionærprovst Thomas Kristensen, Hvide Sande

Mandag 19. november 2018
Emne: "Hvad hindrer Guds ord?" v/pastor emeritus Jørgen Pedersen, Skjern

Onsdag 16. januar 2019
Emne: "Pagterne med Abraham og Moses" v/generalsekretær i KFS Christian Rasmussen

Onsdag 30. januar 2019
Emne: "Medvandring" v/ungdomskonsulent Nikolai Meyer Olesen, Holstebro

Onsdag 27. februar 2019
Emne: "Skam - et temamøde" v/ psykolog Krista Korsholm Bojesen, Hesselager (Bemærk - lyden er desværre meget lav)

Mandag 18. marts 2019
Emne: "Jesus - lam og løve" v/missionær og seniorkoordinator Bjarne Hvidbjerg, Tirstrup

Onsdag 27. marts 2019
Emne: "Hvad mener Jesus, når han siger: "Omvend jerog tro på evangeliet"? - med udgangspunkt i GT" v/sognepræst Christoffer Grøndahl Svinth Olesen, Timring

Onsdag 12. juni 2019
Emne: "Jonas' bog - en ulydig profet og en nådig Gud" v/ELM-konsulent Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted

Onsdag 28. august 2019
Emne: "En ny skabning - 2. korintherbrev 5, 17" v/sognepræst Jørgen Paakjær Moeslund, Ringkøbing

Onsdag 11. september 2019
Forkyndelse v/rektor Karsten Hauge Mortensen, Ring
købing

Onsdag 9. oktober 2019
Emne: "Kan man forvente noget godt af Gud?"
v/pensioneret missionær Simon Overgaard Pedersen, Holstebro

Mandag 21. oktober 2019
"Frelsesvished" v/sognepræst Bo Knudsen, Herning

Elim-lejr 2019
Emne: "Den vanskelige vrede" v/psykoterapeut Steen Palmqvist

Dias til 'Den vanskelige vrede' hentes ved at klikke her

Elim-lejr 2019
Emne: "Originaler - ikke kopier" v/psykoterapeut Steen Palmqvist

Dias til 'Originaler - ikke kopier' hentes ved at klikke her

Fælles bibelkursus IM/LM
Emne: "I troens skole med Abraham"
v/bibelinspirator i Bibellæser-Ringen Ingolf Henoch Pedersen, Randers
Del 1 - Abraham - kaldet til troen
Del 2 - Abraham - på afveje fra troen
Del 3 - Abraham - fornyet i troen

Del 4 - Abraham - prøvet i troen

Onsdag 27. november 2019
Emne: "Guds eget vidnesbyrd, 2. Mosebog 34, 6"
v/lærer Thomas Enevoldsen

Mandag 20. januar 2020
Emne: "Paulus – mødet med livsforvandleren Jesus”
v/fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro

Onsdag 29. januar 2020
Emne: ”Gå hjem – Luk. 8,26-39”
v/sognepræst René Nord Hansen, Tjørring

Onsdag 12. februar 2020
Emne: "Gud vil frelse"
v/præst ved Lemvig Bykirke Brian Christensen

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro