Elim - Holstebro Indre Mission · Elims diakonale tilbud

Hvad er Diakoni I Elim?

Diakoni kommer fra græsk diakonia – som betyder; at gøre tjeneste. Diakoni i Elim betegner kristen tjeneste for sine medmennesker særligt syge og svage.  I Elim ønsker vi at række ud til alle, som kan have særlige udfordringer, vi ønsker at vise Guds kærlighed i handling. Er man nysgerrige på vores tro, fortæller vi gerne om den eller hjælper videre til steder, hvor man kan høre mere. Vi kan også hjælpe med at formidle kontakt til en præst.

Vi har diakonale tilbud og ikke diakonalt arbejde. Det er vigtigt for os, at det ikke er hårdt arbejde, men vi gør det, fordi vi har lyst, tid og overskud. 

Ønsker en deltager ikke længere at benytte et af vores tilbud, har de mulighed for at vælge det fra, vi vil, i det omfang det er muligt og nødvendigt, sikre os at de får hjælp andet sted.

Vi bygger på de kristne værdier. Vi lægger særlig vægt på, at ethvert menneske er værdifuldt og dyrebart, uanset hvem man er, hvad man har været udsat for i livet, om man har særlige udfordringer eller har en anden tro end vi har. 

Læs meget mere om hvad Diakoni I Elim er ved at klikke her

Se mere om "Café Elim" her

Se mere om "Åndehul" her

Se mere om "Elims Bagegruppe" her

Se mere om "Dagligstue i Elim" her

Bibelord fra JesusNet

    • Holstebro IM
    • Holstebro Missionshus
    • Danmarksgade 16
    • 7500 Holstebro