Elim - Holstebro Indre Mission · Næste I Worship

Næste IW Lovsangsfest:

Lørdag 14. marts 2020
Forkyndelsesindslag ved Erik Nielsen, København

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Tove Kviesgaard Kristensen
  • Kobberupvej 107
  • Mejrup
  • 7500 Holstebro
  • 22477811
  • jan.tove@mvb.net
  • Holstebro IM
  • Holstebro Missionshus
  • Danmarksgade 16
  • 7500 Holstebro